Trivsel for din medarbejder

TAG HÅND OM DINE ANSATTE. Alle virksomheder har medarbejdere med individuelle behov. Måske er der blandt dine ansatte nogle, som har brug for lidt ekstra opmærksomhed; de kan være bragt ud af balance af forskellige årsager og skal lige finde sig selv for at genfinde deres rytme og balance.

Mistrivsel kan brede sig som ringe i vandet – fra den enkelte ud til kollegerne og til ledelsen. Det kan blive begyndelsen til en farlig udvikling med konsekvenser for hele virksomheden.
Det kan være svært, at stå over for et menneske, som måske er i krise. Du kan føle dig magtesløs, men måske der er vej – yoga!

Årsagerne til mistrivsel kan være mange – privat og på jobbet. Pres og stres er blevet en global udfordring med negativ påvirkning af vores nattesøvn, energi og arbejdsevne med nedsat effektivitet til følge. Måske du først opdager det, når produktiviteten falder, men det er aldrig for sent at gribe ind…

Så længe medarbejderen selv ønsker forandring af sindstilstanden, kan der ændres noget, så vedkommende genfinder balance i sig selv og på arbejdspladsen.
Målet for min yoga-praksis er, at medarbejderen bliver i stand til at præstere igen ved hjælp af nye teknikker – lette og håndgribelige at integrere i hverdagen.

Vi gør sådan

Jeg vil tage din kollega igennem et berigende forløb på 3 sessioner.
Pris: 2500 kr

Læs mere omkring sessionerne nedenfor.

Det første møde
Det første møde går ud på, at jeg sammen med medarbejderen klarlægger problemer og giver redskaber, som vedkommende kan begynde med at anvende, til vi skal mødes næste gang

Denne session vare 1,5 time

Det andet møde
Det efterfølgende møde har fokus på et tilpasset program, og efter den afsluttede session vurderes behovet for, om der skal mere til – naturligvis med ledelsens godkendelse.   

Denne session vare 1,5 time

Det tredje møde
Det opfølgende møde skal sikre, at medarbejderen holder fast i programmets strategier; ofte – når der er gået et stykke tid – dukker der spørgsmål op, som kan vise behov for yderligere vejledning og støtte.

Denne session vare 1 time